Norwegian
English
Forsiden|Om oss|Bruktutstyr|Produkter|Referanser|Prosjektering|Garanti|Kontakt oss
Hovedkategorier
Garanti

Kjøper gis ett års garanti på material-, produksjons- og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. På servicearbeider og reservedeler gis 3 måneders garanti, dersom annet ikke er angitt. Kjøper forplikter seg til straks skriftlig å varsle selger når feilen oppdages eller burde vært oppdaget. Fristen regnes fra fakturadato. Selger skal innen rimelig tid utbedre påberopte feil og mangler i garantitiden.

 Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen/utbedringen. Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien hvis dette ikke særskilt er angitt. I stedet for å utbedre mangelen har selgeren rett til å foreta hel eller delvis omlevering. Alt garantiarbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker. Dersom dette ikke skjer bortfaller garantien. Selger påtar seg 3 måneders funksjonsgaranti fra fakturadato ved salg av brukte produkter. Garantien omfatter ikke konsekvensskader, hverken ved kjøp eller leasing, og selger fraskriver seg ansvaret for skader som utstyret/salgsgjenstanden måtte gjøre på andre ting eller på personer. Selgers garantiansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av at installasjonen ikke er utført av selger eller den selger utpeker og denne ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instuksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser, mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisninger/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.

  • inngrep/reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.
  • uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.
  • korrosjon/avleiring som følge av plassering i unormalt fuktige rom eller på grunn av vannkvaliteten.
  • slitasje som følge av normal bruk.
Besøksadresse:
Tvetenveien 154 A, 0671 Oslo Postadresse:
Postboks 54, Kjelsås, 0411 Oslo
Klikk for å se større kart
Salgs og leveringsbetingelser